SESI TRAINING WEBSITE

Sesi latihan pengurusan website telah dijalankan di Port Dickson untuk membantu webmaster dalam menguruskan laman sesawang fakulti dan jabatan di UNISEL.