Bachelor of Education (Hons) (Islamic Studies)

No. KPT: KPT/JPS R/145/6/0045)(07/26)(MQA/FA2970)

Introduction

  • Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Islam) ini dibangunkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam sejajar dengan falsafah pendidikan Islam dan negara. Selain itu, ia bertujuan melahirkan generasi pendidik yang berpengetahuan luas dan mampu menyumbang idea, tenaga dan kepakaran kepada masyarakat selepas bergraduat dalam pelbagai sektor pekerjaan.
  • Mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan, situasi mengikut landasan prinsip pendidikan dengan betul dan berketepatan dengan situasi.
Minimum Requirement

Other Information

  • Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Islam) ini dibangunkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam sejajar dengan falsafah pendidikan Islam dan negara. Selain itu, ia bertujuan melahirkan generasi pendidik yang berpengetahuan luas dan mampu menyumbang idea, tenaga dan kepakaran kepada masyarakat selepas bergraduat dalam pelbagai sektor pekerjaan.
  • Graduan lepasan program Sarjana Muda Pendidikan (kepujian) Pengajian Islam berpeluang menceburi kerjaya keguruan di mana-mana institusi pendidikan sama ada kerajaan atau swasta. Graduan juga boleh menceburi bidang kerjaya seperti pegawai tadbir agama di institusi agama negeri, pegawai eksekutif, pegawai pengurusan pendidikan, konsultan pendidikan atau usahawan pendidikan. Selain itu, skop kerjaya graduan juga boleh diperluaskan dengan menceburi bidang perkhidmatan dalam aspek pematuhan syariah di mana-mana syarikat dan bertanggungjawab sebagai pegawai pematuhan syariah (yang memantau aspek halal, bersih dan memastikan perjalanan produk dan urus tadbir syarikat atau pengusahaan agar tidak menyimpang daripada hukum syarak).

Ustaz Muhamad Wazir Muslat

Penyelaras Program bagi Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kep) (Pengajian Islam)
+6017-2406268
mwazir@unisel.edu.my

SEMESTER

Name of Course

Code of Course

1

 

April

 

 

 

 

 

 

2

ogos

Asas Bahasa Arab

EIS1111

Falsafah Pendidikan

ESC1143

Falsafah Pendidikan Islam

EIS1113

Sejarah Pendidikan

ECS1113

Tilawah Dan Hafazan I

EIS1221

Falsafah Dan Isu Semasa

MPU3152

Technical English I

ZES1133

Public Speaking & Communicative skills

ZES2312

JUMLAH KREDIT

Social Work Skills

MPU3222

Pemikiran Kritis dan Kreatif

 

EES2133

 Tilawah Dan Hafazan II

EIS1231

JUMLAH KREDIT

3

Nov

Psikilogi Pendidikan

ECS1313

Aqidah Islam

EIS1213

Al Lughah Al Arabiyyah I

EIS1223

Usul Feqh

EIS2243

Penghayatan Etika Dan Peradaban

MPU3182

Technical English II

ZES1243

JUMLAH KREDIT

4

April

Sosiologi Pendidikan

ECS1213

Pentadbiran Pendidikan

ECS3243

Fiqh Al- Muqarin

EIS2163

Al- Lughah Al- Arabiyyah II

EIS1233

Bimbingan Dan Kaunseling

ECS2123

Integriti dan Anti Rasuah

MPU3352

JUMLAH KREDIT

5

Ogos

Ulum Al Quran

EIS2213

Wellness & Healthy Lifestyle

MPU3462

Green Awareness & Sustainability in Community

MPU3472

Pengajaran Jawi

EIS2151

JUMLAH KREDIT

 

6

Nov

Pengukuran Dan Penilaian Dalam Pendidikan

ECS3133

Pendidikan Global dan Antarabangsa

ECS2163

Muqaranah Al Tafasir

EIS2123

Akhlak Dan Tasawuf

EIS2143

Ulum Al- Hadith

EIS2313

Dakwah dan Masyarakat

EIS3122

JUMLAH KREDIT

 

7

April

Feqh Islami I

EIS3133

Pedagogi Pendidikan Islam

EIS3143

Sejarah Islam

EIS2223

Tilawah Dan Hafazan III

EIS2121

Perbandingan Agama

EIS3252

Professionalisme Guru Pendidikan Islam

EIS3213

Strategi Pembelajaran & Kemahiran Belajar

EES1113

JUMLAH KREDIT

 

8

Ogos

Kaedah Penyelidikan

EIS3153

Ekonomi Islam

EIS3113

JUMLAH KREDIT

 

9

Nov

Rekabentuk Pengajaran Dan Teknologi

ECS3143

Pengajaran Mikro

EIS3243

Feqh Al-Islami II

EIS3222

Perkembangan Kurikulum

EIS2233

Penulisan Ilmiah

EIS3233

JUMLAH KREDIT

 

10

April

Praktikum

EIS3318

JUMLAH KREDIT

 

LOCALDownload 
INTERNATIONAL