JABATAN PENGAJIAN ISLAM (JPI)

Aisah binti Mat Dan

Penyelaras DPPI

Noor Fadhzana binti Mohd Noor

Penyelaras ISM PI (Syariah)

Muhamad Wazir bin Muslat

Penyelaras ISMP PI

Dr Muhammad Mukhlis Bin Muhammad

Pensyarah

Prof. Madya Dr. Muhammad bin Daoh

Profesor Madya

Prof. Dr Mujaini bin Tarimin

Profesor

Ab. Razak bin Aripin

Pengarah Pusat Islam

Mohd Zamri bin Haji Yasin

Pensyarah

Mohd Nothman bin Mohamad

Pensyarah

Hafizah binti Khusni@ Kusnek

Pensyarah

Faridah Binti Haji Salleh

Pensyarah

Dr Fatin Nabilah bt Shahrom

Pensyarah

Nursyahirah Wahidah binti masrom

Pensyarah

Mohd Azuan bin Sulaiman

Pensyarah

Liana bt Abd Latif

Pensyarah / Unit Kualiti