JABATAN PENGAJIAN ISLAM (JPI)

Liana Ab Latif

Penyelaras DPPI

Mohd Azuan bin Sulaiman

Penyelaras ISM PI (Syariah)

Nursyahirah Wahidah binti Masrom

Penyelaras ISMP PI

Prof. Madya Dr. Muhammad bin Daoh

Profesor Madya

Prof. Dr Mujaini bin Tarimin

Profesor

Mohd Zamri bin Haji Yasin

Pensyarah

Mohd Nothman bin Mohamad

Pensyarah

Hafizah binti Khusni@ Kusnek

Pensyarah

Faridah Binti Haji Salleh

Pensyarah

Aisah binti Mat Dan

Pensyarah

Nursyahirah Wahidah binti masrom

Pensyarah