Pejabat Jabatan Pengajian Awal Kanak-Kanak (JPAKK)

03-32805138 

Pejabat Jabatan Pendidikan Bahasa (JPB)

03-32805171

Pejabat Jabatan Sains Sosial (JSS)

03-32805056

Pejabat Jabatan Pengajian Islam (JPI)

03-32805056

LOGO FPSS

Pejabat Pasca Siswazah

03-32805093

Pejabat Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar & Sumber

03-32805126