Diploma in Education (Islamic Studies)

No. KPT: KPT/JPS  (R3/145/4/0097)(09/29)(A7855)

Introduction

 • Program Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) ini dibangunkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam sejajar dengan falsafah pendidikan Islam dan negara. Selain itu, ia bertujuan melahirkan generasi pendidik yang berpengetahuan luas dan mampu menyumbang idea, tenaga dan kepakaran kepada masyarakat selepas bergraduat dalam pelbagai sektor pekerjaan.
 • Sejajar dengan perkembangan pendidikan abad ke 21, FPSS menyediakan modul pendidikan yang seiring gaya pembelajaran dalam pendidikan Islam masa kini.
Minimum Requirement

Other Information

 • Menjelaskan ilmu asas (ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah) yang membentuk asas kepada pendidikan didalam Islam
 • Mengaplikasikan pemahaman asas berkenaan pendidikan Islam didalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Menunjukkan kemahiran kepimpinan, komunikasi yang berkesan dan kemahiran berpasukan.
 • Menghadapi isu semasa dengan menggunakan pendekatan Islam.
 • Menunjukan kemahiran pengurusan atau/dan kusahawanan di tempat kerja.
 • Mempraktikkan nilai etika dan professional yang berketepatan dengan akhlak Islamiyyah.
 • Menunjukkan kemahiran dalam menguruskan maklumat dan motivasi untuk terus mengembangkan diri dari segi pendidikan.
 • Kerjaya keguruan di mana-mana institusi pendidikan sama ada kerajaan atau swasta.
 • Menceburi bidang kerjaya seperti pegawai tadbir agama di institusi agama negeri, pegawai eksekutif, pegawai pengurusan pendidikan, konsultan pendidikan atau usahawan pendidikan.
 • Menceburi bidang perkhidmatan dalam aspek pematuhan syariah di mana-mana syarikat dan bertanggungjawab sebagai pegawai pematuhan syariah (yang memantau aspek halal, bersih dan memastikan perjalanan produk dan urus tadbir syarikat atau pengusahaan agar tidak menyimpang daripada hukum syarak).

 

LIANA BINTI AB.LATIF

Penyelaras Program

 • +6011-5189 7142
 • lianaablatif@unisel.edu.my

YEAR 1 SEMESTER 1

1              BAHASA ARAB 1                   EID1113

2              PSIKOLOGI PENDIDIKAN                   EID1123

3              AQIDAH ISLAM                   EID1173

4              PENGAJIAN MALAYSIA II    MPU2163

5              TASAWWUR ISLAM             MPU2313

6              PROFICIENCY ENGLISH  I    ZEU1133

 

YEAR 1 SEMESTER 2

1              ULUM AL-QURAN                           EID1143

2              PENDIDIKAN DI MALAYSIA          EID1183

3              BAHASA KEBANGSAAN A             MPU2213

KEMAHIRAN KEPIMPINAN          MPU2223

 

YEAR 1 SEMESTER 3

1              SIRAH NABAWI EID1193

2              ILMU AKHLAK    EID1213

3              FIQH IBADAT      EID1233

4              FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM  EID1263

5              BAHASA ARAB II               EID2113

6              PROFICIENCY ENGLISH 2               ZEU1223

 

YEAR 2 SEMESTER 4

1              SOSIOLOGI PENDIDIKAN              EID1133

2              ULUM HADITH  EID1153

3              TAFSIR AL-QURAN           EID1163

4              PENGANTAR PEDAGOGI               EID1253

5              KEMAHIRAN BELAJAR DAN BERFIKIR       EID2142

6              BAHASA ARAB III              EID2213

7              KEMAHIRAN JAWI DAN KHAT     EID3151

 

YEAR 2 SEMESTER 5

1              ILMU TAJWID    EID3133

2              TARANUM          EID1222

TEKNOLOGI PENDIDIKAN             EID2122

3              SUKAN MPU2412

PENGATURCARAAN MAJLIS        MPU2422

BADAN BERUNIFORM    MPU2432

SENI MEMPERTAHANKAN DIRI  MPU2442

KHIDMAT MASYARAKAT               MPU2452

 

YEAR 2 SEMESTER 6

1              ILMU DAKWAH EID2243

2              PERBANDINGAN AGAMA            EID2253

3              PENGAJARAN MIKRO    EID2343

4              PERBANDINGAN PENDIDIKAN   EID3143

5              KAUNSELING DALAM PENDIDIKAN ISLAM            EID3182

6              FIQH MUAMALAT            EID3343

 

YEAR 3 SEMESTER 7

1              PRAKTIKUM

LOCALDownload 
INTERNATIONAL