Diploma in Education (Preschool Studies)

No. KPT: KPT/JPS (R2/143/4/0001) 07/26 (A7042)

Introduction

 • Bakal graduan akan mampu menerangkan konsep, falsafah dan prinsip ilmu keguruan dan prasekolah dengan jelas.
 • Merekabentuk pengajaran pembelajaran berkesan mengikut landasan hakiki konsep prasekolah selaras dengan keperluan, kesesuaian dan situasi semasa.
 • Mengenalpasti potensi yang boleh direalisasikan dalam bidang keusahawanan berkaitan dengan prasekolah.
 • Mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan, situasi mengikut landasan prinsip pendidikan dengan betul dan berketepatan dengan situasi.
 • Membimbing kanak-kanak mengikut prinsip prasekolah untuk menjadikan mereka kreatif dan bermotivasi dalam pembelajaran.
 • Berinteraksi dengan industri berpotensi yang berkaitan dengan produk dan program prasekolah.
Minimum Requirement

Other Information

 • Bakal graduan akan mampu menerangkan konsep, falsafah dan prinsip ilmu keguruan dan prasekolah dengan jelas.
 • Merekabentuk pengajaran pembelajaran berkesan mengikut landasan hakiki konsep prasekolah selaras dengan keperluan, kesesuaian dan situasi semasa.
 • Mengenalpasti potensi yang boleh direalisasikan dalam bidang keusahawanan berkaitan dengan prasekolah.
 • Mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan, situasi mengikut landasan prinsip pendidikan dengan betul dan berketepatan dengan situasi.
 • Membimbing kanak-kanak mengikut prinsip prasekolah untuk menjadikan mereka kreatif dan bermotivasi dalam pembelajaran.
 • Berinteraksi dengan industri berpotensi yang berkaitan dengan produk dan program prasekolah.
 • Pensyarah
 • Pengasuh Taska
 • Guru Tadika/Prasekolah
 • Pengusaha Taska/Tadika
 • Pakar Psikologi Kanak-Kanak
 • Pakar Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Jurulatih Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Perunding Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Penulis buku
 • Pereka bahan pembelajaran
 • Panel penggubal kurikulum
 • Pengamal perundangan kanak-kanak
 • Petugas sosial di institusi/pertubuhan/agensi yang berkaitan dengan kanak-kanak.
 

 

 

 Penyelaras Program

YEAR 1 SEMESTER 1

1              Proficiency English 1       ZEU1113

2              Pengajian Malaysia 2      MPU2163

3              Falsafah dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak         ETD1223

4              Pendidikan di Malaysia  ETD1133

5              Psikologi Pendidikan       ETD1213

6              Profesionalisme Guru Pendidikan Pra Sekolah    ETD2152

 

YEAR 1 SEMESTER 2

1              Proficiency English 2       ZEU1223

2              Bahasa Kebangsaan A    MPU2213

Kemahiran Kepimpinan MPU2223

Asas-Asas Al-Quran        MPU2233

 

YEAR 1 SEMESTER 3

1              Japanese 1          ZLU1212

Mandarin 1         ZLU1222

Arabic 1                ZLU1232

French 1               ZLU1242

2              Tasawwur Islam                MPU2313

Agama – Agama di Malaysia         MPU2323

3              Pendekatan dan Strategi Pendidikan Pra Sekolah              ETD1313

4              Pengajian Sosial untuk Kanak-Kanak Prasekolah                ETD1123

5              Sastera Kanak-Kanak      ETD1233

 

YEAR 2 SEMESTER 4

1              Sports   MPU2412

Event Management        MPU2422

Uniform Forse   MPU2432

Martial Art          MPU2442

Community Service         MPU2452

2              Perancangan, Penubuhan dan Pengurusan Program Pra Sekolah               ETD2113

3              Sains untuk Kanak-Kanak Prasekolah      ETD2233

4              Pemikiran Kritis dan Kreatif         ETD1242

5              Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak   ETD1113

6              Teknologi Pendidikan     ETD1253

 

YEAR 2 SEMESTER 5

1              Mengenali Murid Keperluan Khas            ETD2323

2              Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak             ETD2313

 

YEAR 2 SEMESTER 6

1              Perkembangan Bahasa Awal Kanak-Kanak           ETD1232

2              Pengantar Pedagogi       ETD2143

3              Informasi Teknologi untuk Kanak-Kanak                ETD2293

4              Penglibatan Ibu Bapa dan Guru ETD2132

5              Pengenalan kepada Keusahawanan (Pra Sekolah)            ETD2283

6              Matematik untuk Kanak-Kanak Prasekolah          ETD2333

 

YEAR 3 SEMESTER 7

1              Pengurusan Pendidikan Khas     ETD2173

2              Children Literature          ETD2263

3              Pengajaran Mikro            ETD1263

4              Pengesanan Perkembangan Awal Kanak-Kanak ETD2123

5              Seni dan Kraf dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak          ETD2272

6              Muzik dan Pergerakan Kreatif Pendidikan Awal Kanak-Kanak      ETD2232

 

YEAR 3 SEMESTER 8

1              Praktikum

LOCALDownload 
INTERNATIONAL