Uncategorized

KOLOKIUM PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL KALI KE – 5 (KOPSAS 5.0)

Kolokium Sains Sosial (KOPSAS 5.0) dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial adalah acara yang bertujuan untuk memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar prasiswazah dan pascasiswazah.  Kolokium ini berhasrat menyediakan platform kepada mahasiswa untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penyelidikan mereka dalam pelbagai bidang pengkhususan, seperti pengajian Islam, pendidikan, psikologi dan tingkah laku sosial, serta pembelajaran …

KOLOKIUM PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL KALI KE – 5 (KOPSAS 5.0) Read More »

KOLOKIUM PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL KALI KE – 4 (KOPSAS 4.0)

Kolokium Sains Sosial (KOPSAS 4.0) dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial adalah acara yang bertujuan untuk memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan pelajar prasiswazah dan pascasiswazah.  Kolokium ini berhasrat menyediakan platform kepada mahasiswa untuk menyebarkan pengetahuan dan hasil penyelidikan mereka dalam pelbagai bidang pengkhususan, seperti pengajian Islam, pendidikan, psikologi dan tingkah laku sosial, serta pembelajaran …

KOLOKIUM PENYELIDIKAN SAINS SOSIAL KALI KE – 4 (KOPSAS 4.0) Read More »