Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) (Kepujian)

No. KPT: KPT/JPS (R2/143/6/0022)(11/28)(MQA/FA0887)

Introduction

 • “Kerjaya Syariah Anda Bermula Di Sini”
  Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)(Kepujian) di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial (FPSS) adalah pilihan tepat kepada anda sekiranya anda mempunyai minat yang mendalam dalam ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis. Selain dari itu, kami menyediakan pelbagai kursus dari fiqh klasik, metodologi berkaitan fiqh serta aplikasi fiqh dalam Fiqh Kontemporari, Pengurusan Halal, Perbankan dan Kewangan Islam serta Perundangan Syariah di Malaysia. 
 • Program ini menperlengkapkan diri anda untuk peluang kerjaya dalam pelbagai sektor pengurusan, pentadbiran, konsultasi (consultation), penasihatan (advisory) penyelidikan (research), pendidikan (education) dan lain-lain bidang berkaitan fiqh dan kepatuhan Syariah (Shariah compliance).
Minimum Requirement

Other Information

 • Bakal graduan akan mampu menerangkan konsep, falsafah dan prinsip ilmu keguruan dan syariah islamiah dengan jelas.
 • Merekabentuk pengajaran pembelajaran berkesan mengikut landasan hakiki konsep syariah islamiah selaras dengan keperluan, kesesuaian dan situasi semasa.
 • Mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan, situasi mengikut landasan prinsip pendidikan dengan betul dan berketepatan dengan situasi.
 • Membimbing pelajar mengikut prinsip pendidikan syariah islamiah untuk menjadikan mereka lebih kreatif dan bermotivasi dalam pembelajaran.
 • Berinteraksi dengan industri berpotensi yang berkaitan dengan produk dan program mengikut kepatuhan syariah 
 • Pensyarah
 • Pegawai syariah
 • Konsultan
 • Pegawai pentadbiran
 • Penasihat penyelidikan & bidang pendidikan 
 • Lain-lain bidang berkaitan Fiqh & kepatuhan Syariah

Noor Fadzhana bt Mohd Noor

Penyelaras Program

 • +60 12-6483178
 • fadzhana@unisel.edu.my

YEAR 1 SEMESTER 1 

1              Falsafah dan Isu Semasa    MPU3152

2 (a)         Dakwah Islam di Malaysia MPU3312

2 (b)         Integriti dan Anti-Rasuah       MPU3352

2 (c)        Pengajian Selangor MPU3342

3             Technical English 1     ZES1133

4              Akhlak dan Tasawwuf   SIS2262

5              Pentadbiran Islam di Malaysia    SIS2293

6             Ulum al- Quran     SIS1183

7             Ulum al- hadith     SIS1193

YEAR 1 SEMESTER 2

8             Techincal  English II       ZES1243

9 (a)       Bahasa Kebangsaan A    MPU3212

9 (b)       Social Work Skill   MPU3222

9 (c)      Kemahiran Al-Quran II        MPU3232

10          Hafazan  dan Tilawah I   SIS1111

11          Bahasa Arab   SIS1143

YEAR 1 SEMESTER 3

12             Penghayatan Etika dan Peradaban                     MPU3182

13             Fiqh Ibadat 1         SIS2123

14            Fiqh al-Muamalat 1 SIS2173

15            Hafazan  dan Tilawah I   SIS1121

16            Bahasa Arab II SIS1153

17             Aqidah Islamiah  SIS2273

YEAR 2 SEMESTER 4

18 (a)          Wellness & Healthy Lifestyle   MPU3462

18 (b)          Green  Awareness & Sustainability in Community     MPU3472

19               Usul Fiqh I  SIS1213

20              Fiqh Jinayat SIS2143

21              Fiqh Munakahat I    SIS2153

22              Sirah al- Nabawiyyah   SIS1172

23              Dakwah & Masyarakat  SIS2282

 

YEAR 2 SEMESTER 5

24              Public speaking &  Communicative skills                      ZES2312

25          Bahasa Arab III SIS1163

26         Hafazan dan Tilawah III SIS1131

27         Fiqh al-Muqarin  SIS2163

 

YEAR 2 SEMESTER 6

28            Usul al- Fiqh II  SIS2113

29            Fiqh al-Ibadah II  SIS2133

30          Qawaid al-Fiqhiyyah SIS2223

31         Al- Dirasah al- Nasiyyah   SIS2233

32          Fiqh al-Mirath  SIS2193

33          Fiqh al-Munakahat II  SIS3493

 

YEAR 3 SEMESTER 7

34 (a)        Pentadbiran  Undang- Undang Islam di                          Malaysia    SIS3113

34 (b)       Analisis Halal dan Haram dalam Islam                   SIS3153

34 (c)       Islamic Banking Practice and Operation            PIS3533          

35 (a)           Undang- Undang Prosedur Islam di Malaysia  SIS3123

35 (b)          Halal Food Management  PSS2453

35 (c)         Islamic Insurance    SIS3173

36 (a)        Undang- Undang Sivil Islam di Malaysia     SIS3123

36 (b)      Pemasaran Produk Halal    SIS3193

36 (c)       Islamic Capital Markets  PIS3823

37 (a)        Undang- Undang Jenayah Islam di Malaysia  SIS3143

37(b)          Piawaian Kualiti Halal di Malaysia     SIS3163

37(c)          Pengurusan Islam      SIS3183

YEAR 3 SEMESTER 8

38             Ekonomi Islam    SIS3468

39            Fiqh Kontemporari  SIS2253

40            Fiqh Muamalat II    SIS2183   

YEAR 3 SEMESTER 9

41            Siyasah al- Syar’iah   SIS2234

42            Penulisan Imliah  SIS3523

43            Sosiologi Iman   SIS3513

YEAR 4 SEMESTER 10

44            Latihan Industri  SIS3516

 

LOCALDownload 
INTERNATIONAL