Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) (Kepujian)

No. KPT (N/221/6/0239) (MQA/PA 13088)

Introduction

 • “Kerjaya Syariah Anda Bermula Di Sini”
  Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)(Kepujian) di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial (FPSS) adalah pilihan tepat kepada anda sekiranya anda mempunyai minat yang mendalam dalam ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis. Selain dari itu, kami menyediakan pelbagai kursus dari fiqh klasik, metodologi berkaitan fiqh serta aplikasi fiqh dalam Fiqh Kontemporari, Pengurusan Halal, Perbankan dan Kewangan Islam serta Perundangan Syariah di Malaysia. 
 • Program ini menperlengkapkan diri anda untuk peluang kerjaya dalam pelbagai sektor pengurusan, pentadbiran, konsultasi (consultation), penasihatan (advisory) penyelidikan (research), pendidikan (education) dan lain-lain bidang berkaitan fiqh dan kepatuhan Syariah (Shariah compliance).
Minimum Requirement

Other Information

 • Bakal graduan akan mampu menerangkan konsep, falsafah dan prinsip ilmu keguruan dan prasekolah dengan jelas.
 • Merekabentuk pengajaran pembelajaran berkesan mengikut landasan hakiki konsep prasekolah selaras dengan keperluan, kesesuaian dan situasi semasa.
 • Mengenalpasti potensi yang boleh direalisasikan dalam bidang keusahawanan berkaitan dengan prasekolah.
 • Mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan, situasi mengikut landasan prinsip pendidikan dengan betul dan berketepatan dengan situasi.
 • Membimbing kanak-kanak mengikut prinsip prasekolah untuk menjadikan mereka kreatif dan bermotivasi dalam pembelajaran.
 • Berinteraksi dengan industri berpotensi yang berkaitan dengan produk dan program prasekolah.
 • Pensyarah
 • Pengasuh Taska
 • Guru Tadika/Prasekolah
 • Pengusaha Taska/Tadika
 • Pakar Psikologi Kanak-Kanak
 • Pakar Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Jurulatih Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Perunding Pusat Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Penulis buku
 • Pereka bahan pembelajaran
 • Panel penggubal kurikulum
 • Pengamal perundangan kanak-kanak
 • Petugas sosial di institusi/pertubuhan/agensi yang berkaitan dengan kanak-kanak.

Noor Fadzhana bt Mohd Noor

Penyelaras Program

 • +60 12-6483178
 • fadzhana@unisel.edu.my

YEAR 1 SEMESTER 1

1              Proficiency English 1       ZEU1113

2              Pengajian Malaysia 2      MPU2163

3              Falsafah dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak         ETD1223

4              Pendidikan di Malaysia  ETD1133

5              Psikologi Pendidikan       ETD1213

6              Profesionalisme Guru Pendidikan Pra Sekolah    ETD2152

 

YEAR 1 SEMESTER 2

1              Proficiency English 2       ZEU1223

2              Bahasa Kebangsaan A    MPU2213

Kemahiran Kepimpinan MPU2223

Asas-Asas Al-Quran        MPU2233

 

YEAR 1 SEMESTER 3

1              Japanese 1          ZLU1212

Mandarin 1         ZLU1222

Arabic 1                ZLU1232

French 1               ZLU1242

2              Tasawwur Islam                MPU2313

Agama – Agama di Malaysia         MPU2323

3              Pendekatan dan Strategi Pendidikan Pra Sekolah              ETD1313

4              Pengajian Sosial untuk Kanak-Kanak Prasekolah                ETD1123

5              Sastera Kanak-Kanak      ETD1233

 

YEAR 2 SEMESTER 4

1              Sports   MPU2412

Event Management        MPU2422

Uniform Forse   MPU2432

Martial Art          MPU2442

Community Service         MPU2452

2              Perancangan, Penubuhan dan Pengurusan Program Pra Sekolah               ETD2113

3              Sains untuk Kanak-Kanak Prasekolah      ETD2233

4              Pemikiran Kritis dan Kreatif         ETD1242

5              Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak   ETD1113

6              Teknologi Pendidikan     ETD1253

 

YEAR 2 SEMESTER 5

1              Mengenali Murid Keperluan Khas            ETD2323

2              Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak             ETD2313

 

YEAR 2 SEMESTER 6

1              Perkembangan Bahasa Awal Kanak-Kanak           ETD1232

2              Pengantar Pedagogi       ETD2143

3              Informasi Teknologi untuk Kanak-Kanak                ETD2293

4              Penglibatan Ibu Bapa dan Guru ETD2132

5              Pengenalan kepada Keusahawanan (Pra Sekolah)            ETD2283

6              Matematik untuk Kanak-Kanak Prasekolah          ETD2333

 

YEAR 3 SEMESTER 7

1              Pengurusan Pendidikan Khas     ETD2173

2              Children Literature          ETD2263

3              Pengajaran Mikro            ETD1263

4              Pengesanan Perkembangan Awal Kanak-Kanak ETD2123

5              Seni dan Kraf dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak          ETD2272

6              Muzik dan Pergerakan Kreatif Pendidikan Awal Kanak-Kanak      ETD2232

 

YEAR 3 SEMESTER 8

1              Praktikum

LOCALDownload 
INTERNATIONAL