Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) (Kepujian)

No. KPT (N/221/6/0239) (MQA/PA 13088)

“Kerjaya Syariah Anda Bermula Di Sini”
Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)(Kepujian) di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial (FPSS) adalah pilihan tepat kepada anda sekiranya anda mempunyai minat yang mendalam dalam ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis. Selain dari itu, kami menyediakan pelbagai kursus dari fiqh klasik, metodologi berkaitan fiqh serta aplikasi fiqh dalam Fiqh Kontemporari, Pengurusan Halal, Perbankan dan Kewangan Islam serta Perundangan Syariah di Malaysia. Program ini menperlengkapkan diri anda untuk peluang kerjaya dalam pelbagai sektor pengurusan, pentadbiran, konsultasi (consultation), penasihatan (advisory) penyelidikan (research), pendidikan (education) dan lain-lain bidang berkaitan fiqh dan kepatuhan Syariah (Shariah compliance).

Start Kemasukan

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 2 mata pelajaran dan salah satu daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan

Pengajian Islam; atau

Lulus STAM  gred keseluruhan Maqbul; atau

Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dalam bidang Pengajian Islam atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK minimum 2.00; atau

Lulus Matrikulasi/Asasi yang diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; atau

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

DSC_6254

26,445

Yuran (RM)

120

Jam Kredit

KOMPLEKS-SUKAN-UNISEL-768x576
7

47

Jumlah Kursus

9

Semester

gmbr

Other Information

Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)(Kepujian) di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial (FPSS) adalah pilihan tepat kepada anda sekiranya anda mempunyai minat yang mendalam dalam ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis. Selain dari itu, kami menyediakan pelbagai kursus dari fiqh klasik, metodologi berkaitan fiqh serta aplikasi fiqh dalam Fiqh Kontemporari, Pengurusan Halal, Perbankan dan Kewangan Islam serta Perundangan Syariah di Malaysia.

Program ini menperlengkapkan diri anda untuk peluang kerjaya dalam pelbagai sektor pengurusan, pentadbiran, konsultasi (consultation), penasihatan (advisory) penyelidikan (research), pendidikan (education) dan lain-lain bidang berkaitan fiqh dan kepatuhan Syariah (Shariah compliance).

NOTHMAN MOHAMAD NOR

Penyelaras Program
+6011-2380 1603
nothman@unisel.edu.my

In progress