• Bestari Jaya, Selangor
 • +603 5522 3552 / 3422
 • afiqazri@unisel.edu.my

Overview

Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah)

Program Diploma Pendidikan (Pengajian Prasekolah) menyediakan kursus yang dapat melahirkan guru yang berpotensi untuk mendidik kanak-kanak yang berumur 6 bulan hingga 6 tahun dalam aspek perkembangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Program ini juga menyediakan pensyarah yang berpengalaman dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak selari dengan kehendak Rancangan Malaysia ke-10 iaitu meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah selari dengan kehendak Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) pendidikan.

 • Bakal graduan akan mampu menerangkan konsep, falsafah dan prinsip ilmu keguruan dan prasekolah dengan jelas.
 • Merekabentuk pengajaran pembelajaran berkesan mengikut landasan hakiki konsep prasekolah selaras dengan keperluan, kesesuaian dan situasi semasa.
 • Mengenalpasti potensi yang boleh direalisasikan dalam bidang keusahawanan berkaitan dengan prasekolah.
 • Mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berkesan bersesuaian dengan keperluan, situasi mengikut landasan prinsip pendidikan dengan betul dan berketepatan dengan situasi.
 • Membimbing kanak-kanak mengikut prinsip prasekolah untuk menjadikan mereka kreatif dan bermotivasi dalam pembelajaran.
 • Berinteraksi dengan industri berpontesi yang berkaitan dengan produk dan program prasekolah.

PROGRAMME DESCRIPTION EXPLANATION - INSERT HERE

i. Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga kepujian dalam mana-mana mata pelajaran atau kelayakan yang setaraf dengannya.

ii. Wajib kredit 3 subjek termasuk Bahasa Melayu.

RM14,300

*Tidak termasuk yuran hostel

PROGRAMME CAREER LIST - INSERT HERE

Encik Muhammad Hilmi bin Abd Rashid

Ketua Program

 • 014-7316501
 • hilmirashid@unisel.edu.my
 • Puan Fazlina binti Haji Ismail

  Koordinator Program

 • 012-2361146
 • fazlina82@unisel.edu.my
 • Need More Information?

  Our faculty provides an exposure to real working environment via various programmes and the latest news about them will be announced through various communication channels, including Facebook and this website.

  Contact Us