• Overview

  Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pengajian Islam) ini dibangunkan bagi menyediakan pendidikan berkualiti dalam bidang pendidikan dan pengajian Islam sejajar dengan falsafah pendidikan Islam dan negara. Selain itu, ia bertujuan melahirkan generasi pendidik yang berpengetahuan luas dan mampu menyumbang idea, tenaga dan kepakaran kepada masyarakat selepas bergraduat dalam pelbagai sektor pekerjaan.

 • Outcomes

 • Program Description

 • Program Content

  WAJIB UNIVERSITI

  MPU 3123 Hubungan Etnik
  MPU 3123 Tamadun Islam dan Tamadun Asia TITAS
  MPU 3222 Social Work Skill
  MPU 3312 Dakwah Islam di Malaysia
  MPU 3422 Event Management

  WAJIB FAKULTI

  ZES 1133 Technical English 1
  ZES 1243 Technical English 2

  ASAS PENDIDIKAN / UMUM

  EIS 1113 Falsafah Pendidikan
  ECS 1213 Sosiologi Pendidikan
  ECS 1313 Psikologi Pendidikan
  ECS 1113 Sejarah Pendidikan
  ECS 2163 Comparative, Global &International Education
  EES 2133 Pemikiran Kritis dan Kreatif
  ECS 2123 Bimbingan dan Kaunseling

  SUBJEK ASAS PROGRAM

  EIS 1233 Aqidah Islam
  EIS 2213 Ulum al Quran
  EIS 2323 Muqaranah al Tafasir (Usul al- Tafsir)
  EIS 2313 Ulum al Hadis
  EIS 1113 Asas Bahasa Arab
  EIS 1223 Al Lughah al Arabiyyah 1
  EIS 2133 Al Lughah al Arabiyyah 2
  EIS 2233 Turuq al Tadris all Lughah al Arabiyyah
  EIS 2243 Usul al Feqh
  EIS 3133 Feqh Islami 1
  EIS 3223 Feqh Islami 2
  EIS 2143 Akhlak dan Tasawwuf
  EIS 2163 Fiqh al Muqarin (Tarbiyyatul Awlad)
  EIS 1221 Tilawah al Quran dan Hafazan 1
  EIS 1231 Tilawah al Quran dan Hafazan 2
  EIS 2121 Tilawah al Quran dan Hafazan 3
  EIS 2223 Sejarah Islam
  EIS 3122 Dakwah dalam Masyarakat
  EIS 3143 Pedagogi Pendidikan Islam
  EIS 3243 Pengajaran Makro Pendidikan Islam
  EES 3213 Kaedah Penyelidikan
  ECS 2213 Rekabentuk Pengajaran & Teknologi Pendidikan
  ECS 2223 Pengukuran & Penilaian Pendidikan
  EIS 2151 Pengajaran Jawi

  SUBJEK ELEKTIF PROGRAM

  EIS 3112 Ekonomi Islam
  EES 1113 Stategi Pembelajaran dan Kemahiran Belajar
  EIS 3212 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam
  SSS 3373 Personality

  SUBJEK LATIHAN PROFESSIONAL PROGRAM

  EIS 3233 Kertas Projek (Penulisan Ilmiah)
  EIS 3314 Praktikum

 • Entry Requirement

  i. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya lulus penuh dalam dua (2) matapelajaran dengan mendapat PNGK minimum 2.00;

  atau

  ii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan kelulusan minima Jayyid;

  atau

  iii. Lulus program Diploma Pengajian Islam (tahap 4, KKM) dari mana-mana Pusat Pengajian Tinggi (PPT) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

  atau

  iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diperakui oleh Senat Univers

 • Fees

  RM 28,990
  (Tidak termasuk yuran hostel)

 • Career Prospect

  Graduan lepasan program Sarjana Muda Pendidikan (kepujian) Pengajian Islam berpeluang menceburi kerjaya keguruan di mana-mana institusi pendidikan sama ada kerajaan atau swasta. Graduan juga boleh menceburi bidang kerjaya seperti pegawai tadbir agama di institusi agama negeri, pegawai eksekutif, pegawai pengurusan pendidikan, konsultan pendidikan atau usahawan pendidikan. Selain itu, skop kerjaya graduan juga boleh diperluaskan dengan menceburi bidang perkhidmatan dalam aspek pematuhan syariah di mana-mana syarikat dan bertanggungjawab sebagai pegawai pematuhan syariah (yang memantau aspek halal, bersih dan memastikan perjalanan produk dan urus tadbir syarikat atau pengusahaan agar tidak menyimpang daripada hukum syarak).

 • Head of Programme

  SAEDAL ATAS BIN GHANI

  Ketua Program
  Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajian Islam
  saedalatas@unisel.edu.my
  013-3381188

 • MQA Certificate of Accreditation

  ADD_CONTENT_HERE
 • Downloads

  Pengajian Islam luar small

  Pengajian Islam dalam small